Amstelveen en andere gemeenten bezorgd over snelheidsverlaging in Amsterdam

De gemeente Amstelveen, samen met zes andere gemeenten, heeft haar bezorgdheid geuit over de geplande invoering van een maximumsnelheid van 30 km/u in grote delen van Amsterdam in december. De gemeenten vrezen dat deze maatregel een verdere verslechtering van het openbaar vervoer in de hand zal werken, aldus Herbert Raat, de verkeerswethouder van Amstelveen.

Effecten op openbaar vervoer buiten Amsterdam

Deze gemeenten, die samenwerken in het Amstelland-Meerlanden Overleg, hebben in een brief aan het Amsterdamse college aangegeven dat ze het belang van verkeersveiligheid begrijpen bij het verlagen van de maximumsnelheid. Echter, ze wijzen erop dat dit plan ook gevolgen heeft voor het openbaar vervoer buiten de grenzen van Amsterdam.

Volgens deze buurgemeenten zal de invoering van de 30 km/u limiet de druk op het openbaar vervoer verder verhogen, na eerdere druk door hoge energieprijzen, verminderde passagiersaantallen en personeelstekorten. Ze waarschuwen dat de cumulatieve negatieve effecten op het openbaar vervoer zullen leiden tot langere reistijden, minder comfort voor reizigers en mogelijk meer mensen die ervoor kiezen om de auto te nemen.

Buslijn dreigt te worden ingekort

Een van de specifieke zorgen is het plan van Connexxion om buslijn 348 (Uithoorn-Amstelveen-Amsterdam Zuid) in te korten tot het busstation van Amstelveen. Door de invoering van de 30 km/u limiet zal de bus langer onderweg zijn, waardoor er meer bussen en chauffeurs nodig zijn om dezelfde dienstregeling te handhaven. Dit heeft Connexxion ertoe gebracht om de lijn in te korten, een beslissing die de gemeenten “onacceptabel” vinden.

De gemeenten roepen Amsterdam op om snel maatregelen te nemen op de routes waar de bussen rijden, of anders de maximumsnelheid niet te verlagen. “Begin niet meteen met alles dicht te zetten met 30 km/u. Zorg ervoor dat die buslijnen kunnen blijven rijden”, aldus Raat, die blij is dat zijn Amsterdamse collega-wethouder Melanie van der Horst de zorgen van de buurgemeenten serieus neemt.

Op zoek naar een oplossing

Van der Horst heeft aangegeven in gesprek te zijn met de gemeenten over een mogelijke oplossing. Ze probeert ook de impact op het openbaar vervoer zoveel mogelijk te beperken. “Het openbaar vervoer mag op aparte rijbanen 50 km/u blijven rijden en we kijken bijvoorbeeld of we stoplichten beter kunnen afstellen. Maar we verwachten wel dat het openbaar vervoer enige vertraging oploopt en dat kost geld en personeel.”

In de toekomst overweegt ze bepaalde straten voor doorgaand verkeer af te sluiten, zodat trams en bussen niet altijd in de file hoeven te staan. “Dit onderzoek moet nog met de gemeenteraad worden besproken en de maatregelen zullen daarna moeten worden uitgewerkt en ook weer met de buurt worden besproken, dus die zullen niet op korte termijn worden ingevoerd.”

In het Amstelland-Meerlanden Overleg zijn de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer en De Ronde Venen verenigd.

Plaats een reactie