Amsterdamse basisscholen worstelen met lerarentekort bij aanvang schooljaar

Met de start van het nieuwe schooljaar worden veel basisscholen in Amsterdam opnieuw geconfronteerd met een nijpend lerarentekort. Ondanks creatieve oplossingen en flexibele inzet, blijft het voor veel scholen een uitdaging om de roosters rond te krijgen. De Indische Buurt School in Oost is hier geen uitzondering op, waarbij een flinke griepgolf de delicate balans kan verstoren.

De uitdaging van een volledige bezetting

Sean Morrissey, de directeur van de Indische Buurt School, streeft ernaar om de personeelsbezetting, of ‘formatie’ in onderwijstermen, een maand voor de zomervakantie rond te hebben. Dit is niet alleen belangrijk voor de docenten, maar ook voor de leerlingen, die graag willen weten wie hun leerkracht zal zijn in het komende schooljaar. Dit jaar was het echter een uitdaging om dit doel te bereiken, met een tekort van 823 fulltime leerkrachten in het basisonderwijs in heel Nederland.

De impact van het lerarentekort

Marthein Smit, de nieuw aangestelde leerkracht voor groep 7, merkt de gevolgen van het lerarentekort niet alleen in de vorm van stress, maar ook in de teamdynamiek. Het frequente wisselen van banen door docenten maakt het moeilijker om aan teambuilding te doen en kan onzekerheid creëren binnen het team. Het behouden van een positieve sfeer binnen het lerarenteam was dan ook een belangrijk aandachtspunt voor Smit bij het zoeken naar een nieuwe aanstelling.

Onbevoegde docenten voor de klas

Ondanks de aanstelling van Smit, blijven er roosterproblemen op de Indische Buurt School. Om deze op te lossen, worden onderwijsassistenten ingezet om voor de klas te staan. Hoewel deze assistenten normaal gesproken ondersteunende taken uitvoeren of extra les geven aan kleine groepjes leerlingen, hebben ze meestal geen formele docentenopleiding gevolgd. Morrissey geeft aan dat dit een noodzakelijke, maar verre van ideale oplossing is.

De toekomst van het onderwijs

De toekomst van het onderwijs ziet er volgens Morrissey somber uit, met een lerarentekort dat elk jaar erger lijkt te worden. Onderwijsassistent Sara Harderwijk, die dit jaar regelmatig wordt ingezet om een klas over te nemen, deelt deze zorgen. Hoewel ze blij is met het vertrouwen en de kans om ervaring op te doen, erkent ze dat het voor de leerlingen teleurstellend kan zijn als hun vaste leerkracht afwezig is. Bovendien kan het inzetten van onderwijsassistenten als vervangende leerkrachten de uitvoering van hun reguliere ondersteunende taken in de weg staan.

Hoewel de Indische Buurt School voor dit jaar een oplossing heeft gevonden, blijft de situatie precair. “We kunnen één uitvaller nog wel opvangen, maar bij twee hebben we meteen een probleem”, aldus Morrissey.

Plaats een reactie