Amsterdamse jongeren krijgen reiskostenvergoeding voor stage

Vanaf het komende schooljaar zullen jongeren uit het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs in Amsterdam hun reiskosten naar een stageplek vergoed krijgen. Deze maatregel is onderdeel van een pilotproject dat 295 jongeren zal ondersteunen. Het initiatief is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam, met als doel de financiële barrières voor het lopen van een stage te verminderen.

Financiële uitdagingen voor jongeren

Volgens de gemeente Amsterdam ervaren veel jongeren financiële problemen omdat ze zelf de kosten moeten dragen om naar hun mbo-school of stageplek te reizen. Dit kan op de lange termijn hun kansen op de arbeidsmarkt beïnvloeden. Hoewel reguliere mbo-studenten al recht hebben op een studentenreisproduct, wil wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) dat alle mbo-studenten gratis kunnen reizen naar hun stage.

Belang van stage-ervaring

Volgens wethouder Groot Wassink is het lopen van een stage cruciaal voor het ontdekken van de ambities en capaciteiten van studenten. “Het is daarom van belang dat iedere leerling naar zijn of haar stage kan reizen. Reiskosten mogen geen belemmering zijn voor het volgen van onderwijs”, aldus Groot Wassink.

Financiering van de pilot

De pilot zal van start gaan in het aankomende schooljaar en wordt gefinancierd met geld dat de overheid heeft vrijgemaakt om jeugdwerkloosheid onder kwetsbare jongeren te bestrijden.

Plaats een reactie