Amsterdamse kantoorpand wordt tijdelijke opvang voor asielzoekers

In een poging om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten, heeft de gemeente Amsterdam besloten een leegstaand kantoorpand aan de Luttenbergweg in Zuidoost om te vormen tot een tijdelijke opvanglocatie voor 300 asielzoekers. Deze zogenaamde voorportaallocatie zal gedurende maximaal vier weken dienst doen als onderdak voor de nieuwkomers.

Verantwoordelijkheid nemen in tijden van crisis

Volgens wethouder Rutger Groot Wassink is de gemeente Amsterdam bereid om haar verantwoordelijkheid te nemen in tijden van crisis. “Crisisnoodopvang is verre van ideaal, maar we kunnen niet anders dan handelen als de nood hoog is”, aldus Groot Wassink. Hij verwacht dat de asielzoekers in de komende dagen al zullen intrekken in het kantoorpand. Hierover is nauw overleg geweest met het stadsdeelbestuur van Zuidoost, om de impact op de lokale gemeenschap te minimaliseren.

Veiligheid en begeleiding

Om de veiligheid te waarborgen en de opvang soepel te laten verlopen, zal er de komende vier weken regelmatig overleg zijn met stadsdeel Zuidoost. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zal aanwezig zijn op de locatie en zal naast het beheer en de veiligheid, ook de begeleiding van de asielzoekers op zich nemen. Het COA zal ook een 24/7 bereikbaar telefoonnummer beschikbaar stellen voor vragen en zorgen uit de omgeving.

Oproep aan andere gemeenten

De gemeente Amsterdam benadrukt het belang van een menswaardige opvang van vluchtelingen en roept andere gemeenten op om hun verantwoordelijkheid te nemen. “Er zijn gemeenten die nu niet of nauwelijks bijdragen aan de opvang van vluchtelingen. Dat is een onhoudbare situatie. We roepen de Tweede Kamer en alle gemeenten die hun verantwoordelijkheid ontlopen op om actie te ondernemen”, aldus de gemeente.

Plaats een reactie