Dalende vaccinatiecijfers: een dreigende uitbraak van kinderziektes?

Hoewel de wereld nog steeds in de greep is van het coronavirus, zijn er andere ziektes die niet mogen worden vergeten. Ziektes zoals de mazelen en de bof, die in de schaduw van COVID-19 dreigen terug te keren. Gjalt Jellesma, voorzitter van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (Boink), uit zijn bezorgdheid over een mogelijke nieuwe uitbraak van deze kinderziektes, aangezien de vaccinatiecijfers een dalende trend laten zien.

De zorgwekkende daling van vaccinatiecijfers

In 2015 was het percentage kinderen dat gevaccineerd was tegen de bof, mazelen en rodehond nog 91 procent. In 2020 was dit percentage gedaald naar 83 procent. “Het is niet alleen dat kinderen ziek kunnen worden, of zelfs dodelijk ziek, ze kunnen ook blijvende schade oplopen. En dan heb ik het alleen nog maar over de mazelen”, zegt Jellesma.

Viroloog Menno de Jong van het Amsterdam UMC bevestigt dat de zorgen over een uitbraak gegrond zijn. “Als de vaccinatiegraad zo snel blijft dalen, is het niet de vraag óf er een uitbraak komt, maar wanneer. We hebben dit al gezien in de Biblebelt. En daar hebben ze het niveau dat wij nu in Amsterdam naderen”, waarschuwt de wetenschapper.

De situatie in Amsterdam Nieuw-West

In het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West is de situatie nog zorgwekkender, met een vaccinatiegraad van slechts 71 procent. Jellesma maakt zich vooral zorgen over de kinderdagverblijven in deze wijk. “In een omgeving waar kinderen al kwetsbaar zijn, door allerlei redenen, komt er nu ook nog een gezondheidsrisico bij. Een kinderopvang wil alle kinderen kunnen opvangen, dan moeten dit soort zaken geen rol spelen”, zegt hij.

De rol van voorlichting

Wat precies de oorzaak is van de dalende vaccinatiecijfers moet nog worden onderzocht. “Er zijn vermoedens dat het te maken heeft met een gebrek aan vertrouwen in de overheid. Maar dat vereist verder onderzoek”, zegt De Jong. Jellesma voegt toe: “Er zijn meerdere redenen. Wantrouwen in de overheid, desinformatie en onwetendheid over de mogelijke gevolgen.”

Volgens Jellesma zijn er kinderdagverblijven die kinderen zonder vaccinatie weigeren. Maar hij ziet de oplossing vooral in betere voorlichting. Ook De Jong hoopt dat mensen door voorlichting gaan inzien dat het niet vaccineren van hun kinderen geen vorm van verzet is tegen de overheid. “Deze vaccins zijn niet bedoeld om een pandemie te bestrijden, zoals het COVID-19 vaccin. Ze zijn bedoeld om onze kinderen te beschermen. Dat is iets wat mensen zich goed moeten realiseren.”

Plaats een reactie