Geneeskundestudies in Nederland heroverwegen ‘cum laude’

De prestigieuze titel ‘cum laude’ kan binnenkort wellicht van de lijst van mogelijke onderscheidingen voor geneeskundestudenten in Nederland worden geschrapt. Dit volgt op de voetstappen van de Vrije Universiteit (VU), die een jaar geleden de primeur had. De verandering is ingegeven door de wens om de druk op studenten te verminderen en hun mentale welzijn te verbeteren.

Van cijfers naar competenties

De masteropleiding geneeskunde aan de VU heeft sinds een jaar geleden een radicale verandering ondergaan. De driejarige master, die volledig uit stages of co-schappen bestaat, heeft de traditionele cijferbeoordeling vervangen door een competentiegerichte beoordeling. Volgens vice-decaan Christa Boer was de oude beoordelingsmethode vaak te subjectief. Dit maakte het ook moeilijk om de ‘cum laude’ onderscheiding toe te kennen.

De druk van prestatie

Maar het nieuwe beoordelingssysteem is niet de enige reden voor het overwegen van het afschaffen van ‘cum laude’. De toenemende prestatiedruk en de negatieve impact op de mentale gezondheid van studenten spelen ook een grote rol. Shamim Amiri, een derdejaars geneeskundestudent aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en bestuurslid van ‘De Geneeskundestudent’, een belangenvereniging voor geneeskundestudenten, merkt op dat er al vroeg in de bacheloropleiding veel nadruk ligt op excelleren. Dit zet studenten onder druk om alles te doen om kans te maken op vervolgopleidingen.

Stress vanaf het begin

Volgens onderzoek van ‘De Geneeskundestudent’ loopt 1 op de 4 bachelorstudenten en 1 op de 3 masterstudenten een zeer hoog risico op een burn-out. Hoewel sommige studenten deze druk als motivatie kunnen gebruiken, is het over het algemeen zorgwekkend. Beide partijen, zowel de universiteit als de belangenvereniging, erkennen dat enige vorm van druk nodig kan zijn, maar benadrukken dat mentale problemen serieus genomen moeten worden.

De toekomst van ‘cum laude’

Hoewel de VU de eerste was om deze stap te zetten, zijn andere universiteiten nu ook in discussie over hetzelfde onderwerp. Boer is trots op deze ontwikkeling en ziet het als een maatschappelijk debat over de ware betekenis van studeren. Ze gelooft echter niet dat alle studies het voorbeeld van de VU zullen volgen, aangezien de cijferbeoordeling in sommige gevallen nog steeds passend is. Ze voegt eraan toe dat het ook waardevol kan zijn dat verschillende geneeskundestudies op verschillende manieren beoordelen, zodat toekomstige studenten een keuze kunnen maken.

Plaats een reactie