GVB past dienstregeling aan vanwege personeelstekort

Hoewel er geen grote wijzigingen in de dienstregeling van het GVB voor volgend jaar worden verwacht, zal er wel een aanpassing plaatsvinden als gevolg van een tekort aan personeel. Deze aanpassing zal echter minder ingrijpend zijn dan oorspronkelijk gepland.

Financiële situatie verbeterd

Volgens het GVB is de financiële situatie in de afgelopen maanden verbeterd. Eerder werd gevreesd dat de financiële impact van de coronacrisis gevolgen zou hebben voor het vervoersplan 2024, wat zou kunnen leiden tot het opheffen of aanpassen van bepaalde lijnen. Gelukkig is dit scenario nu van de baan.

Netwerkaanpassingen gaan niet door

Er was veel weerstand tegen de mogelijke netwerkaanpassingen. Reizigers, belangenorganisaties en raadsleden spraken zich hier tegen uit. Het GVB heeft vervolgens intensief samengewerkt met de gemeente en de Vervoerregio, een samenwerkingsverband tussen Amsterdam en omliggende gemeenten, om een nieuw plan op te stellen. Hierdoor zijn de geplande netwerkaanpassingen niet doorgegaan.

Personeelstekort leidt tot aanpassing dienstregeling

Hoewel de financiële situatie is verbeterd, is er een nieuw probleem ontstaan: een tekort aan personeel. Dit heeft ertoe geleid dat het GVB het aanbod aan de reizigers heeft moeten aanpassen aan het beschikbare personeel. Het GVB wil voorkomen dat reizigers worden verrast door ongeplande uitval, bijvoorbeeld als er op de dag zelf een bestuurder te kort is. Daarom is de dienstregeling op voorhand aangepast, zodat het aanbod voor reizigers bekend en betrouwbaar blijft.

Dit betekent dat het aantal ritten op bepaalde lijnen zal verminderen, maar dat de routes zelf niet zullen verdwijnen of veranderen. De veranderingen hebben betrekking op de tram- en buslijnen, maar niet op de metrolijnen. Volgens het GVB is er bij de metrolijnen juist ruimte voor uitbreiding.

Wethouder tevreden

Wethouder Melanie van der Horst (Vervoer) heeft aangegeven tevreden te zijn met de aanpassingen. Het Vervoerplan 2024 is geldig van 8 december 2023 tot aan de zomerdienstregeling, die op 21 juli 2024 start.

Plaats een reactie