Initiatiefwet streeft naar woonzekerheid voor weeskinderen

Een nieuwe initiatiefwet, voorgesteld door de VVD, ChristenUnie, GroenLinks en BBB, wil weeskinderen tot hun 28e het recht geven om in hun ouderlijk huurhuis te blijven wonen. Deze wet is bedoeld om de angst voor dakloosheid bij deze kwetsbare groep te verminderen.

Focus op sociale huurwoningen

De voorgestelde wet richt zich op sociale huurwoningen. Hoewel woningcoöperaties momenteel al de mogelijkheid hebben om het huurcontract van overleden huurders te verlengen ten behoeve van hun kinderen, is dit geen verplichting. De initiatiefwet wil dit veranderen.

De angst voor dakloosheid

Jaarlijks worden in Nederland gemiddeld 205 jongeren tussen de 16 en 30 jaar wees. Van deze groep woont bij het overlijden van de ouders gemiddeld 82 in een corporatiewoning. Hoewel dit een relatief kleine groep lijkt, is de angst en onzekerheid die deze jongeren ervaren bij het vooruitzicht van dakloosheid enorm.

Een voorbeeld hiervan is het verhaal van Semra Mesfum, die op 24-jarige leeftijd haar vader verloor en dreigde uit haar ouderlijk huurhuis gezet te worden. Na een rechtszaak kreeg ze uiteindelijk toestemming om in de woning te blijven, wat haar de nodige rust gaf om te rouwen.

Gedragscode en vertrouwen

Tot 2021 konden meerderjarige kinderen na het overlijden van hun ouders binnen twee maanden uit de ouderlijke huurwoning worden gezet. Het kabinet vond dit onwenselijk en introduceerde een nieuwe regeling om weeskinderen meer tijd te geven voor rouwverwerking en om te voorkomen dat ze op straat zouden belanden.

Er werd een gedragscode voor woningcoöperaties opgesteld, waarin werd afgesproken dat corporaties zich goed zouden gedragen in situaties waarin ouders overlijden. Echter, volgens de indieners van de initiatiefwet biedt een gedragscode onvoldoende zekerheid en lost het de problematiek niet op.

Wettelijke bescherming

Daarom pleiten de indieners voor een wettelijke regeling die weeskinderen tot hun 28ste het recht geeft om het huurcontract voort te zetten. Ze benadrukken dat het kunnen blijven wonen in het ouderlijk huis cruciaal is voor het verwerken van traumatische ervaringen en het opbouwen van een gezonde toekomst.

Plaats een reactie