Langdurige renovatie Houtmankade in West begint volgende week

De Houtmankade in West staat op het punt om een grondige renovatie te ondergaan. De gemeente heeft aangekondigd dat de kademuur vervangen moet worden, een project dat naar verwachting anderhalf jaar in beslag zal nemen. Hoewel de straat niet volledig afgesloten zal worden, zullen er wel enkele veranderingen plaatsvinden voor de lokale bewoners en bezoekers.

Verkeersveranderingen en werkzaamheden

Auto’s zullen tijdens de werkzaamheden over de parkeerplaatsen moeten rijden, waardoor deze tijdelijk niet beschikbaar zullen zijn voor parkeren. De gemeente heeft echter aangegeven dat de meeste werkzaamheden via het water zullen worden uitgevoerd, inclusief de aan- en afvoer van materialen. Dit zou moeten helpen om de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Vierfasenplan voor renovatie

De renovatie van de kademuur zal in vier fasen worden uitgevoerd. De eerste fase omvat het aanbrengen van een damwandscherm. Vervolgens zal de oude kademuur worden gesloopt en afgevoerd. De derde fase betreft de plaatsing van de nieuwe kademuur, waarna de straat in de laatste fase zal worden vernieuwd.

Werkuren en mogelijke overlast

De werkzaamheden mogen plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. De gemeente verwacht echter dat de meeste werkzaamheden zullen plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 16.00 uur. Hoewel er alles aan gedaan wordt om overlast te minimaliseren, waarschuwt de gemeente dat er tijdens de werkzaamheden enige overlast kan zijn van geluid of trillingen.

Voortdurende kademuur renovaties

De Houtmankade is niet de eerste locatie in de stad waar de kademuur vernieuwd moet worden. Eerder zijn er al soortgelijke projecten uitgevoerd, zoals aan de Geldersekade in het centrum, waar al maandenlang werkzaamheden plaatsvinden. Deze renovaties zijn onderdeel van een groter plan om de infrastructuur van de stad te verbeteren en te moderniseren.

Plaats een reactie