Proefondervindelijke voorbereidingen voor de ondertunneling van de A10 Zuid

Hoewel de daadwerkelijke ondertunneling van de A10 Zuid in Amsterdam pas over een paar jaar van start gaat, zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het ambitieuze Zuidasdok-project al in volle gang. Het doel van deze voorbereidende fase is om de ondergrond zo optimaal mogelijk vrij te maken voor de toekomstige werkzaamheden.

Verwijderen van obstakels

Een betrokken bouwbedrijf heeft onlangs via sociale media laten weten dat er diverse obstakels, zoals kabels, leidingen en groutankers, uit de weg geruimd moeten worden. Groutankers zijn hoogwaardige stalen staven die als trekelement dienen. In de omgeving van het World Trade Center bevinden zich momenteel ongeveer 200 van deze groutankers in de grond.

Het bouwbedrijf is gestart met een proef om de meest efficiënte en snelle methode voor het verwijderen van deze groutankers te bepalen. De verwachting is dat begin 2024 de resterende groutankers verwijderd zullen zijn.

Selectie van bouwers

In juli is de aanbesteding voor de bouw van de tunnel van start gegaan. Naar verwachting zullen er deze maand maximaal drie bouwbedrijven geselecteerd worden om verdere gesprekken mee te voeren. Deze selectie is een belangrijke stap in het proces, aangezien de bouw van de tunnel volgens de huidige planning in 2027 zal beginnen.

Planning van het project

Volgens de huidige planning is het de bedoeling dat de bouw van de tunnel in 2027 van start gaat. Het streven is om de tunnel uiterlijk in 2034 volledig afgerond te hebben. Dit ambitieuze project zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de infrastructuur in de regio Amsterdam.

Plaats een reactie