Smartphones, tablets en smartwatches binnenkort verbannen uit de klas

De tijd van appen, TikTok-filmpjes kijken of snel Snapchatten tijdens de les lijkt binnenkort tot het verleden te behoren. Dit is het gevolg van een dringend advies van het ministerie van Onderwijs en de onderwijssector aan scholen. Hoewel er momenteel nog geen wettelijk verbod is op het gebruik van mobiele telefoons tijdens de les, wordt er sterk aangedrongen op het beperken van het gebruik ervan.

Uitbreiding van het verbod

Minister Dijkgraaf en de onderwijssector hebben in een richtlijn afgesproken dat niet alleen mobiele telefoons, maar ook tablets en smartwatches uit de klas moeten worden verbannen. Het gebruik van deze apparaten is alleen toegestaan als ze noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les.

Scholen nemen al maatregelen

Veel scholen in de stad hebben al maatregelen genomen om het gebruik van mobiele telefoons tijdens de les te beperken. Zo werken sommige scholen met telefoonzakken of bakken waarin de mobiele telefoons aan het begin van de les moeten worden geplaatst. Dit is onder andere het geval bij het Vossius Gymnasium, het Fons Vitae Lyceum, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, het Gerrit van der Veen College, het Berlage Lyceum, het Amsterdams Lyceum en het Cygnus Gymnasium.

Op het Luzac-Lyceum in Zuid zijn de mobiele telefoons sinds februari al uit het klaslokaal verbannen. Daar moeten de telefoons tijdens de lesuren in de kluisjes liggen. De landelijke richtlijn laat scholen vrij om samen met leraren, ouders en leerlingen regels af te spreken over het gebruik van de mobiel onder lestijd.

Uitzonderingen en mogelijke wettelijke verboden

Er zijn uitzonderingen voor leerlingen die afhankelijk zijn van hun telefoon vanwege medische redenen of een beperking. Voor het speciaal onderwijs komt het ministerie met aangepaste afspraken.

Volgens het ministerie is het belangrijk dat de mobiele telefoons uit de klas verdwijnen, omdat ze afleiden en ervoor zorgen dat leerlingen slechter presteren. Na de zomervakantie is het de bedoeling dat leraren samen met de ouders en leerlingen gaan kijken hoe de maatregel er op hun school uit gaat zien. Aan het eind van volgend schooljaar wordt geëvalueerd of de richtlijn ook het gewenste effect heeft gehad. Mocht dit niet zo zijn, dan is een wettelijk verbod van de mobieltjes in de klas niet uitgesloten.

Plaats een reactie