Veelpleger veroordeeld tot twee jaar in instelling

Een man van ongeveer 30 jaar oud is onlangs veroordeeld tot twee jaar verblijf in een instelling voor veelplegers. Deze uitspraak volgde na een reeks incidenten waarbij de man twee reizigers zonder aanleiding aanviel en een winkeldiefstal pleegde.

Ongeprovocieerde aanval en diefstal

Op 9 mei van dit jaar viel de man twee nietsvermoedende reizigers aan. Volgens het vonnis van de rechtbank leden de slachtoffers ‘pijn en letsel’ en werd hun persoonlijke integriteit geschonden. Daarnaast had de man eind maart twee blikjes bier gestolen uit een supermarkt.

Problemen met verslaving en psychische gezondheid

De man, die dakloos is, heeft sinds 2018 meerdere keren te maken gehad met justitie vanwege gewelds- en vermogensdelicten. Een rapport van de reclassering wijst op ‘psychische en verslavingsproblematiek en een onstabiele leefsituatie’ als oorzaken van zijn gedrag. Dit kan leiden tot onvoorspelbaar en agressief gedrag.

Criteria voor veelplegers

De rechtbank oordeelde dat de man voldoet aan de ‘Richtlijn voor Strafvordering bij meerderjarige veelplegers’ van het Openbaar Ministerie. “De verdachte is een zeer actieve veelpleger, die in een periode van vijf jaar meer dan tien misdrijven tegen zich zag opgemaakt. (…) Bovendien vereist de veiligheid van personen of goederen het opleggen van deze maatregel, gezien de ernst en het aantal soortgelijke feiten dat de verdachte heeft begaan.”

Verzoek om voorwaardelijke straf afgewezen

De advocaat van de man had gevraagd om een voorwaardelijke straf, met het argument dat de dakloze man in een Leger des Heils-instelling terecht zou kunnen. De rechtbank vond echter dat dit argument niet concreet genoeg was onderbouwd. Bovendien had de man al ‘vele kansen’ gehad om zich aan eerdere voorwaarden te houden.

Schadevergoeding voor slachtoffers

Naast de twee jaar plaatsing in de instelling, moet de man een van de slachtoffers een vergoeding van 96 euro voor materiële schade en een vergoeding van 200 euro voor immateriële schade betalen.

Plaats een reactie