Vergunning biomassacentrale Vattenfall vernietigd door Raad van State

De Raad van State heeft een streep gezet door de omgevingsvergunning voor de biomassacentrale van Vattenfall in Diemen, die eerder door de provincie Noord-Holland was verleend. De provincie heeft bij het verlenen van de vergunning geen onderzoek laten uitvoeren naar de milieueffecten van de centrale. Deze nalatigheid heeft geleid tot de vernietiging van de eerder afgegeven vergunning, wat waarschijnlijk tot vertraging zal leiden.

Controverse rondom de vergunning

De vergunning voor de centrale heeft al geruime tijd voor opschudding gezorgd. Ondanks protesten van bewoners uit omliggende gemeenten, verleende de provincie in 2019 een vergunning voor de bouw van de centrale. De provincie beweerde destijds dat de nieuwe biomassacentrale minder uitstoot zou veroorzaken dan de twee bestaande aardgasinstallaties die het zou vervangen.

De geplande biomassacentrale zou jaarlijks maximaal 212 kiloton aan houtpellets verbranden. De warmte die hierbij vrijkomt, zou worden gebruikt om huishoudens in de gemeenten Amsterdam, Diemen en Almere van warmte te voorzien. De Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) ging in hoger beroep bij de Raad van State, nadat het eerder van de rechter ongelijk kreeg.

Houtpellets als afvalstof

De Raad van State moest bepalen of er voor de biomassacentrale een milieueffectrapport opgesteld had moeten worden. Volgens de milieuregels is zo’n uitgebreid onderzoek naar de milieueffecten verplicht als er in de centrale meer dan 100 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen per dag worden verbrand. De provincie stelde dat de houtpellets die Vattenfall wil verbranden geen afvalstof zijn. De Raad van State oordeelde echter dat de houtpellets in dit geval wel degelijk als afvalstof moeten worden beschouwd.

De Raad van State motiveerde dit door te stellen dat Vattenfall de provincie onvoldoende concrete informatie had gegeven over de herkomst van de houtresten waarvan de pellets zijn gemaakt en over de intentie van degene die deze houtresten levert aan de producent van de pellets. Zonder deze informatie kon de provincie niet uitsluiten dat de houtresten, en daarmee de pellets, als afvalstof moesten worden aangemerkt. Daarom is in dit geval een milieueffectrapport vereist.

Nieuwe beslissing vereist

Door de vernietiging van de omgevingsvergunning voor de biomassacentrale, zal de provincie Noord-Holland een nieuwe beslissing moeten nemen over de vergunningaanvraag van Vattenfall. Als de provincie de vergunning opnieuw wil verlenen, zal eerst een milieueffectrapport moeten worden opgesteld. Het is nog onduidelijk wanneer en of de biomassacentrale er uiteindelijk komt.

Plaats een reactie