Verkeersveiligheid op kruispunt Churchilllaan/Scheldestraat krijgt boost

Na een reeks ernstige ongevallen op het kruispunt van de Churchilllaan en de Scheldestraat, heeft de gemeente besloten om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De ongelukken, waarvan er twee plaatsvonden in maart en april van dit jaar, hebben geleid tot ernstige verwondingen en zelfs dodelijke slachtoffers. Sinds 2014 zijn er in totaal vijf ernstige ongevallen geregistreerd op dit kruispunt.

Verbeteringen aan het kruispunt

De gemeente heeft aangekondigd dat er deze maand werkzaamheden zullen plaatsvinden om de veiligheid op het kruispunt te verbeteren. Een van de belangrijkste veranderingen is de aanpassing van de verkeerslichten, die momenteel gelijktijdig groen licht geven aan fietsers en automobilisten. Dit heeft in het verleden tot conflicten geleid, met name tussen rechts afslaand autoverkeer en fietsers die rechtdoor rijden.

Om dit probleem aan te pakken, zal er een ‘exclusieve rechtsaf strook voor auto’s op de Churchilllaan’ worden gecreëerd. Dit betekent dat auto’s die rechtsaf de Scheldestraat inrijden, niet langer tegelijkertijd groen licht krijgen met fietsers die rechtdoor rijden. Dit zou het risico op botsingen aanzienlijk moeten verminderen.

Extra maatregelen voor fietsveiligheid

Naast de aanpassing van de verkeerslichten, worden er ook andere maatregelen genomen om de veiligheid van fietsers te verbeteren. De stopstreep voor fietsers zal enkele meters naar voren worden verplaatst, zodat automobilisten een beter zicht hebben op wachtende fietsers. Bovendien zal er een rode markering worden aangebracht bij de fietsoversteek over de Scheldestraat, en zal er ribbelmarkering worden aangebracht tussen de rechtsafstrook voor autoverkeer en de fietsstrook.

Verlaging van de maximumsnelheid

Eind dit jaar zal de maximumsnelheid in de stad worden verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur, een verandering die ook van toepassing zal zijn op het kruispunt van Churchilllaan/Scheldestraat. Daarnaast heeft de gemeente aangegeven dat ze de komende jaren zal inzetten op het verminderen en ontmoedigen van doorgaand autoverkeer in de stad, met een focus op schone en actieve vervoerswijzen.

Beperkingen voor touringcars

Vanaf 1 januari 2024 zullen touringcars die zwaarder zijn dan 7,5 ton zonder ontheffing niet langer het gebied binnen de s100 mogen inrijden, met uitzondering van de corridor Weesperstraat-Valkenburgerstraat. De gemeente streeft ernaar om touringcars zoveel mogelijk aan de randen van de stad op te vangen, en stelt strenge eisen aan de touringcars die welkom zijn in de stad, waaronder beperkingen op gewicht, uitstoot en omvang.

Plaats een reactie