Verkeersveiligheid op kruispunt Churchilllaan-Scheldestraat verbeterd

In de afgelopen jaren zijn er op het kruispunt van de Churchilllaan en de Scheldestraat meerdere ernstige ongelukken gebeurd. Dit jaar alleen al waren er in maart en april twee incidenten met ernstige gevolgen. Sinds 2014 zijn er in totaal vijf ongelukken geweest met ernstig letsel of zelfs dodelijke afloop. De gemeente heeft daarom besloten om deze maand maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid op dit kruispunt te verbeteren.

Maatregelen voor verbeterde verkeersveiligheid

Vanaf morgen zullen de bewoners van de Rivierenbuurt geïnformeerd worden over de geplande werkzaamheden op het kruispunt. De gemeente heeft verschillende aanpassingen gepland om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een van deze aanpassingen is het creëren van een ‘exclusieve rechtsaf strook voor auto’s op de Churchilllaan’. Deze maatregel zal het conflict tussen rechts afslaand verkeer en rechtdoor rijdende fietsers verminderen. In de nieuwe situatie krijgen auto’s die rechtsaf de Scheldestraat inrijden niet meer tegelijkertijd groen licht met fietsers die rechtdoor rijden.

Na een ongeluk tussen een fietser en een touringcar in april, gaf een bewoner al aan dat hij vaak ‘net goed ziet gaan’. Hij merkte op dat fietsers vaak iets te ver naar voren gaan bij de stoplichten, omdat ze tegelijkertijd groen licht krijgen met het autoverkeer. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties, vooral met grote voertuigen zoals bussen of vrachtwagens.

Extra aanpassingen en verlaging maximumsnelheid

Naast de exclusieve rechtsaf strook, worden er tijdens de werkzaamheden in juli nog meer aanpassingen gedaan. De stopstreep voor fietsers wordt enkele meters naar voren geplaatst, zodat automobilisten een beter zicht hebben op de wachtende fietsers. Ook wordt er een rode markering aangebracht bij de fietsoversteek over de Scheldestraat en komt er ribbelmarkering tussen de rechtsafstrook voor autoverkeer en de fietsstrook.

Eind dit jaar wordt de maximumsnelheid in de stad verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. Dit geldt ook voor het kruispunt van de Churchilllaan en de Scheldestraat. Het college wil de komende jaren het doorgaand autoverkeer in de stad verminderen en minder aantrekkelijk maken. De focus ligt op schone en actieve verplaatsingen, waarbij ook het beleid voor touringcars wordt meegenomen.

Strengere regels voor touringcars

Vanaf 1 januari 2024 mogen touringcars die zwaarder zijn dan 7,5 ton zonder ontheffing het gebied binnen de s100 niet meer inrijden. Er is wel een uitzondering voor de corridor Weesperstraat-Valkenburgerstraat. De gemeente wil dat touringcars zoveel mogelijk aan de randen van de stad worden opgevangen. Touringcars zijn alleen welkom in de stad als ze voldoen aan strenge eisen op het gebied van gewicht, uitstoot en omvang en als ze specifieke routes rijden.

Plaats een reactie