Verlenging cameratoezicht Piet Mondriaanplein wegens aanhoudende overlast

In een poging om de aanhoudende overlast van hangjongeren op het Piet Mondriaanplein in Nieuw-West te beteugelen, heeft de gemeente besloten het cameratoezicht op het plein opnieuw te verlengen. De jongeren, die vooral in de avonduren en ’s nachts voor overlast zorgen, zijn een doorn in het oog van de buurtbewoners. Ze veroorzaken geluidsoverlast, rijden roekeloos met scooters over het plein en reageren agressief op buurtbewoners die hen aanspreken op hun gedrag.

Onveiligheidsgevoel bij buurtbewoners

Burgemeester Halsema heeft in een verklaring aangegeven dat de overlast en het aantal ernstige incidenten nog steeds te hoog zijn. “Bewoners voelen zich bedreigd en geïntimideerd wanneer ze de overlastgevers aanspreken”, aldus Halsema. Ook de politie heeft informatie verstrekt die aantoont dat de jongeren regelmatig betrokken zijn bij overlast- en geweldsincidenten. Dit draagt bij aan het gevoel van onveiligheid onder de bewoners.

Extra maatregelen

Naast het cameratoezicht, dat al jaren geleden werd ingesteld en nu dus opnieuw is verlengd, heeft de gemeente ook andere maatregelen genomen. Zo zijn er buurtmoeders en buurtvaders, straatcoaches en extra politieagenten ingezet. Er zijn ook ‘speciale teams’ van de politie actief en de meest overlastgevende jongeren worden persoonlijk aangepakt.

Verlenging tot eind van het jaar

Het cameratoezicht op het Piet Mondriaanplein blijft in ieder geval tot het einde van dit jaar van kracht. Afhankelijk van de situatie kan het toezicht daarna opnieuw worden verlengd. De gemeente blijft zich inzetten om de overlast te verminderen en de veiligheid van de buurtbewoners te waarborgen.

Plaats een reactie