Woningbouwdoelstellingen gemeente niet gehaald door economische tegenwind

De gemeente heeft dit jaar een aanzienlijke daling gezien in het aantal woningen dat in aanbouw is genomen. Met slechts 2355 woningen tot nu toe, zal het totaal voor 2023 waarschijnlijk niet meer dan 4500 bereiken. Dit is aanzienlijk minder dan de eerder uitgesproken ambitie van wethouder Reinier van Dantzig om jaarlijks 7500 nieuwe woningen te bouwen.

Forse tegenwind in de woningbouw

In een brief aan de gemeenteraad spreekt Van Dantzig van ‘forse tegenwind’. De daling in de woningbouw wordt volgens hem veroorzaakt door een combinatie van factoren. Deze omvatten zorgen over de afzet, verminderde interesse van kopers en investeerders, dalende marktwaarden, hoge bouwkosten en financieringsproblemen.

“De businesscase van de ontwikkelende partijen staat sterk onder druk, omdat de rente en de stichtingskosten stijgen en de opbrengsten dalen of gelimiteerd worden”, schrijft Van Dantzig. “Ontwikkelaars doen een groter beroep op de gemeente tot uitstel van termijnen en tot herziening van afspraken. Projecten worden op die manier in de lucht gehouden en nog slechts in beperkte mate stopgezet.”

Geen simpele oplossing

Volgens Van Dantzig is er geen eenvoudige en haalbare oplossing voorhanden. De marktomstandigheden zijn volgens hem nauwelijks te beïnvloeden door de gemeente. Bovendien wil de gemeente niet de financiële gaten in de businesscases van ontwikkelaars opvullen. “Het gaat de financiële draagkracht van de gemeente te boven en het is ook niet de taak van de gemeente om het ondernemersrisico van de ontwikkelende partijen over te nemen.”

Desondanks overweegt Van Dantzig maatregelen om de grondprijzen te verlagen. De gemeente zal deze ideeën bespreken met marktpartijen en onderzoeken of ze effectief en uitvoerbaar zijn. Als de maatregelen mogelijk en wenselijk zijn, hoopt Van Dantzig dat ze per 1 januari 2024 in kunnen gaan.

Vertraging in bouw middeldure huurwoningen

Vooral de bouw van middeldure huurwoningen heeft vertraging opgelopen. Volgens de wethouder komt dit grotendeels door onduidelijkheid over regels die het Rijk wil instellen. Ook de bouw van koopwoningen bleef achter. In de eerste helft van 2023 werd er gestart met de bouw van slechts 45 woningen met een verkoopprijs van onder de 355.000 euro en 318 woningen die voor meer dan 355000 euro verkocht worden.

De bouw van sociale huurwoningen ligt wel op peil. Woningcorporaties blijven investeren, maar Van Dantzig benadrukt dat zij ‘niet alles’ kunnen.

Plaats een reactie