Amsterdamse vaccinatiegraad daalt: een zorgwekkende trend

De vaccinatiegraad in Amsterdam is opnieuw gedaald, een trend die zorgen baart bij lokale gezondheidsautoriteiten. In 2015 werd nog 91 procent van de zuigelingen gevaccineerd tegen ziekten zoals difterie, kinkhoest, tetanus en polio. In 2020 was dit percentage gedaald tot 83 procent. Deze daling is ook zichtbaar bij de vaccinatie tegen Hepatitis B en de BMR basisimmuun-vaccinatie (bof, mazelen en rode hond).

Regionale verschillen in vaccinatiegraad

In sommige delen van de stad is de vaccinatiegraad nog lager. In Nieuw-West is slechts 71 procent van de zuigelingen gevaccineerd tegen BMR, terwijl dit percentage in het centrum en Zuid gemiddeld 88 procent is. Deze regionale verschillen zijn een extra bron van zorg voor de lokale gezondheidsautoriteiten.

Bezorgdheid bij de wethouder

Wethouder Alexander Scholtes, verantwoordelijk voor de zorg in de stad, heeft zijn bezorgdheid geuit over deze dalende trend. De vaccinatiegraden liggen nu onder de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), wat het risico op uitbraken van ziekten die binnen het Rijksvaccinatieprogramma vallen, vergroot.

Actieplan om de vaccinatiegraad te verhogen

Om deze trend te keren, wordt er een intensiever programma ingezet om de vaccinatiegraad te verhogen. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ), die verantwoordelijk is voor het vaccinatieprogramma, probeert sleutelfiguren uit verschillende gemeenschappen te betrekken bij het vaccinatieproces. Daarnaast wordt het voor ouders makkelijker gemaakt om vragen te stellen over het vaccinatieprogramma en is er een proef gestart waarbij kinderen op locaties van de Ouder- en Kindteams kunnen worden gevaccineerd.

Vertrouwen in vaccinaties herstellen

Volgens wethouder Scholtes is de daling in de vaccinatiegraad te wijten aan een afname in het vertrouwen in de overheid. Dit gebrek aan vertrouwen is vooral tijdens de coronapandemie ontstaan. Scholtes roept de overheid op om meer actie te ondernemen om de vaccinatiegraad te verhogen en nodigt iedereen met goede ideeën uit om mee te denken over hoe het vertrouwen in vaccinaties kan worden hersteld.

Plaats een reactie