Amsterdamse VVD vraagt zich af over effectiviteit blowverbod

De Amsterdamse afdeling van de VVD heeft haar verbazing uitgesproken over het feit dat er sinds de invoering van het blowverbod in de oude binnenstad nog geen enkele boete is uitgedeeld. Het verbod, dat sinds 25 mei van kracht is in gebieden zoals de Wallen, de Dam, het Damrak en de Nieuwmarkt, voorziet in het uitdelen van boetes na een tweede waarschuwing. Echter, de partij vraagt zich af hoe effectief dit is, gezien het feit dat het voornamelijk toeristen zijn die worden aangesproken.

Effectiviteit van het blowverbod

Fractievoorzitter Claire Martens – America heeft schriftelijk vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de doeltreffendheid van het blowverbod. “Aangezien boetes pas bij de tweede waarschuwing worden uitgeschreven en toeristen vaak maar enkele dagen in de stad aanwezig zijn, hoe effectief en doeltreffend acht het college het blowverbod?”, vraagt Martens – America.

Registratie van waarschuwingen

Daarnaast wil de fractievoorzitter weten of waarschuwingen door de politie of handhavers worden geregistreerd. “Zo nee, hoe kunnen politie en handhaving dan weten of de desbetreffende persoon al eerder een waarschuwing heeft gehad?”, vraagt ze zich af.

Imago van Amsterdam

Volgens Martens – America moet Amsterdam er alles aan doen om af te komen van het imago als drugshoofdstad. Ze benadrukt dat het verbod is ingevoerd omdat bewoners structureel overlast ervaren. De VVD wil dan ook weten of er al gesprekken zijn gevoerd met de bewoners om te vragen of ze nu minder overlast ervaren. Ook wil de partij weten hoeveel extra handhavers de gemeente heeft ingezet om toe te zien op het verbod.

Het college heeft vier weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

Plaats een reactie