Huurprijzen vrije sector Amsterdam stijgen door afnemend aanbod

De huurprijzen in de vrije sector van Amsterdam zijn het afgelopen jaar opnieuw omhoog gegaan. Ten opzichte van vorig jaar is er een stijging van 7,5 procent te zien. De belangrijkste reden voor deze stijging is het afnemende aanbod van huurwoningen in de stad. In de vrije sector betaal je in Amsterdam gemiddeld 26,55 euro per vierkante meter, wat ongeveer vijfenhalve euro meer is dan in Utrecht, de op één na duurste stad. Deze gegevens zijn afkomstig van het woningplatform Pararius.

Stadsdeel West duurste plek om te huren

Volgens de cijfers van Pararius is stadsdeel West nu het duurste stadsdeel om te huren in Amsterdam. In het tweede kwartaal van dit jaar betaalde je daar 29,09 euro per vierkante meter, een stijging van 8,8 procent. Ook in het centrum van de stad stijgen de huurprijzen richting de 30 euro per vierkante meter, met een stijging van 6,9 procent naar 29,06 euro. Na West en het Centrum zijn de duurste stadsdelen Zuid (27,93 euro), Noord (24,98 euro), Oost (23,96 euro), Nieuw-West (22,28 euro) en Zuidoost (20,68 euro).

Afnemend aanbod door beleidsmaatregelen

De sterke stijging van de huurprijzen is voornamelijk te wijten aan het afnemende aanbod van huurwoningen in het afgelopen jaar. Uit een enquête onder Amsterdamse verhuurders bleek dat meer dan de helft van de 767 respondenten van plan was om hun woningen te verkopen. Volgens Pararius werden er in de vijf grootste steden in het tweede kwartaal van dit jaar 27 procent minder woningen aangeboden dan een jaar eerder.

De afname van het aanbod is geen verrassing en is het gevolg van een reeks maatregelen die de overheid heeft genomen. Zo werd er een zogenaamde WOZ-cap ingesteld in het woningwaarderingsstelsel, waardoor veel woningen van de vrije sector terugvielen naar de sociale sector. Hierdoor verkochten verhuurders hun vrijgekomen woningen sneller dan dat zij deze opnieuw verhuurden, waardoor het aanbod nog verder afnam.

Vraag naar huurwoningen blijft stijgen

Ondanks het afnemende aanbod blijft de vraag naar huurwoningen in de vrije sector stijgen. Het gemiddelde aantal reacties op een huurwoning in de vrije sector is de afgelopen jaren vertwintigvoudigd ten opzichte van 2021. Het gaat hierbij om woningen in de prijsklasse van 1000 tot 1500 euro per maand. In 2021 waren er gemiddeld 9 geïnteresseerden voor zo’n woning, begin dit jaar waren dat er 188.

Toekomst van de huurprijzen

Of de huurprijzen zullen blijven stijgen, is nog onduidelijk. De Tweede Kamer heeft een wet goedgekeurd die tijdelijke huurcontracten afschaft, wat volgens Pararius zou kunnen leiden tot een makkelijkere zoektocht naar een huurwoning en mogelijk dalende prijzen. Echter, dit kan ook leiden tot een voorkeur bij verhuurders om te verhuren aan expats. “Expats verhuizen doorgaans weer na twee tot drie jaar, waardoor verhuurders meer vrijheid hebben over hun woning”, aldus het woningplatform.

Plaats een reactie