Man uit huis gezet na ontdekking hennepplantage

Een man uit het noorden van het land is door de rechtbank gedwongen zijn huurwoning te verlaten na de ontdekking van een aanzienlijke hennepplantage in zijn slaapkamer. De man, die sinds 2013 huurder was van de woning, wordt beschuldigd van het overtreden van de huurovereenkomst en het in gevaar brengen van de veiligheid en leefbaarheid van de buurt.

Hennepplantage in slaapkamer

In maart van dit jaar ontdekte de politie 95 hennepplanten en meerdere kweeklampen in de slaapkamer van de man. De huurder ontkende aanvankelijk enige kennis van de kwekerij te hebben. Hij beweerde dat hij de afgelopen vier of vijf maanden in Marokko had doorgebracht en dat een vriend in zijn afwezigheid in de woning had verbleven.

Echter, de man veranderde later zijn verhaal en beweerde dat hij door twee mannen onder druk was gezet om de hennepplantage in zijn slaapkamer toe te staan.

Zero-tolerance beleid

De rechtbank oordeelde dat de verhuurder, Eigen Haard, een zorgplicht heeft naar de omwonenden en moet waken voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijken waar haar woningen gelegen zijn. Ondanks de verslavingsproblematiek van de man, kan van Eigen Haard niet worden verwacht dat zij een huurder die betrokken is bij een omvangrijke hennepplantage een tweede kans geeft. Eigen Haard hanteert een ‘zero-tolerance’ beleid ten aanzien van dergelijke overtredingen.

De man is opgedragen de woning van Eigen Haard voor 25 oktober van dit jaar te ontruimen en te verlaten. Dit incident onderstreept de ernst van de problematiek rondom illegale hennepkwekerijen in woonwijken en de noodzaak voor verhuurders om strikte beleidsmaatregelen te handhaven om de veiligheid en leefbaarheid van hun eigendommen te waarborgen.

Plaats een reactie