Stijgende OV-kosten: Dreiging voor Toegankelijkheid en Leefbaarheid

De kosten van het openbaar vervoer in de stad dreigen opnieuw aanzienlijk te stijgen. Na een prijsverhoging van 7 procent in het afgelopen jaar, kan er nog eens 12 procent bijkomen als de regering niet ingrijpt. Dit zou een aanzienlijke impact hebben op de toegankelijkheid en leefbaarheid van zowel stedelijke als landelijke gebieden.

De Oproep van de Wethouder

Wethouder Melanie van der Horst, verantwoordelijk voor Verkeer, heeft namens de Vervoerregio Amsterdam een dringende oproep gedaan aan het kabinet. Ze pleit voor meer financiële steun voor stads- en streekvervoer tijdens Prinsjesdag. Volgens Van der Horst is er meer openbaar vervoer nodig om steden en plattelandsgebieden aantrekkelijk en bereikbaar te houden. In een brandbrief aan het kabinet stellen vervoerregio’s en decentrale overheden dat de ‘ongekende prijsstijging’ een politieke keuze is.

De Uitdagingen van OV-bedrijven

De afgelopen jaren hebben OV-bedrijven te maken gehad met verschillende uitdagingen. De kosten voor energie en personeel zijn gestegen en het aantal reizigers is nog steeds lager dan voor de coronapandemie. Daarom is er volgens de wethouder nu extra geld nodig. Zonder ingrijpen wordt het openbaar vervoer onbetaalbaar voor mensen met een laag of gemiddeld inkomen, terwijl zij vaak afhankelijk zijn van het OV om naar hun werk of school te gaan.

Plan voor een Gezond OV

Van der Horst stelt dat er al een plan klaarligt om het openbaar vervoer weer gezond te maken. Dit plan omvat onder andere het verhogen van de uitkeringen die decentrale overheden ontvangen voor het openbaar vervoer. Daarnaast moeten er financiële maatregelen komen om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren.

De Rol van de Tweede Kamer

Van der Horst hoopt dat de Tweede Kamer snel actie zal ondernemen. Eerder dit jaar nam de Tweede Kamer al een motie aan tegen de verschraling van het openbaar vervoer. “We hebben nu een regering nodig die vóór het openbaar vervoer gaat staan en ons helpt om het land voor iedereen bereikbaar te houden”, aldus Van der Horst.

Plaats een reactie