VVD en SP roepen op tot spoeddebat over Waternet-problemen

De Nederlandse politieke partijen VVD en SP hebben een spoeddebat aangevraagd om de aanhoudende problemen bij het Amsterdamse waterbedrijf Waternet aan te pakken. De partijen uiten hun bezorgdheid over de situatie en dringen er bij de gemeente op aan om actie te ondernemen.

Verantwoordelijkheid van de gemeente

De partijen willen dat wethouder Melanie van der Horst uitlegt wat er misgaat bij Waternet en welke maatregelen de gemeente zal nemen om de problemen op te lossen. “Het is te lang genegeerd, het is tijd dat de wethouder en de gemeente actie ondernemen”, aldus Daan Wijnants van de VVD. “Er moet orde op zaken worden gesteld, zodat de Amsterdamse burgers niet de dupe worden van deze situatie.”

Voortdurende problemen bij Waternet

Waternet, dat naast het leveren van drinkwater ook belastingen int voor het Waterschap, heeft al geruime tijd te maken met problemen. Het bedrijf heeft al jaren te kampen met ICT-problemen, wat leidt tot fouten bij het innen van waterkosten en waterschapsbelasting. De problemen zijn in de loop der jaren toegenomen en blijven aanhouden, wat in februari leidde tot het aftreden van de algemeen directeur van Waternet, Annelore Roelofs.

Recente problemen en kritiek

Deze maand kreeg Waternet opnieuw kritiek. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) concludeerde dat het bedrijf veel fouten maakte bij het berekenen van de tarieven, waardoor zogenaamde megaverbruikers vorig jaar te veel moesten betalen. De ACM adviseerde streng toezicht te houden op de totstandkoming van de tarieven.

Daarnaast ontvingen deze week 730 mensen ten onrechte een aanmaning van Waternet. Het betrof mensen die hun waterrekening via automatische incasso betaalden en niet op de hoogte waren van een onbetaalde rekening. De aanmaningskosten bedroegen 8 euro, die na twee weken konden oplopen tot 46 euro.

SP roept op tot actie

Ook de SP dringt er bij de wethouder op aan om actie te ondernemen. “Er zijn de afgelopen jaren voortdurend problemen geweest en we zien dat het probleem eigenlijk niet wordt opgelost”, zegt Erik Bobbeldijk van de SP. “We willen weten hoe de wethouder grip gaat krijgen op Waternet. We hopen dat dit de laatste keer was dat er iets misging, maar het vertrouwen is wel een beetje weg.”

Het spoeddebat zal plaatsvinden op 7 september tijdens de commissie Mobiliteit, Openbare ruimte en Water (MOW).

Plaats een reactie