Amsterdam strijdt tegen afvalprobleem: “Gedeelde verantwoordelijkheid”

De straten van Amsterdam zijn bezaaid met afval, van opengebroken vuilnisbakken tot overvolle containers. De inwoners van de stad, evenals de lokale overheid, zijn gefrustreerd door de aanhoudende vervuiling. Maar wat wordt er gedaan om dit probleem aan te pakken?

De noodzaak van een schonere stad

“Als we een schonere stad willen, moeten we stoppen met het behandelen van de openbare ruimte als een stortplaats”, zegt Zita Pels, de wethouder van Afval. Deze uitspraak is een reactie op een recente opiniepeiling onder bijna 1800 Amsterdammers, uitgevoerd door AT5. Uit de peiling bleek dat de respondenten de stad gemiddeld een 4,6 gaven op het gebied van afvalbeheer.

“Ik ben zelf ook enorm gefrustreerd door deze situatie. We falen collectief in dit opzicht. De gemeente kan het beter doen, maar uiteindelijk zijn het de mensen die het afval op straat gooien. We hebben hier dus een gedeelde verantwoordelijkheid”, voegt Pels toe.

De strijd tegen afval

Ondanks de inspanningen van de gemeente om het afvalprobleem aan te pakken, zoals het verhogen van boetes, het inzetten van meer toezichthouders en het lanceren van bewustwordingscampagnes, lijkt er weinig veranderd te zijn in de afgelopen twee jaar. Veel Amsterdammers vinden zelfs dat de situatie is verslechterd.

Pels betwist deze perceptie: “We zien een afname in het aangeboden afval en ook in het aantal meldingen en klachten. Het zou dus beter moeten gaan. Maar zodra je iets op straat ziet liggen, er hoeft maar één iemand iets weg te gooien, dan irriteer je je natuurlijk.”

Extra maatregelen

De gemeente heeft aangekondigd extra maatregelen te nemen om het afvalprobleem aan te pakken. Kapotte afvalbakken worden vervangen, er worden extra reinigers ingezet en de proef met doneerringen wordt uitgebreid naar andere stadsdelen.

Maar is het niet gewoon een kwestie van meer containers plaatsen? Volgens Pels is dat niet de oplossing. “We hebben fantastische medewerkers die elke dag met veel trots de stad schoonmaken. Maar soms zien ze in hun achteruitkijkspiegel dat iemand alweer iets naast de container gooit.”

Meer handhaving en bewustwording

Naast de extra maatregelen, zullen er ook meer bewustwordingscampagnes komen. Gedragsverandering is echter een uitdaging, en veel Amsterdammers vragen zich af of er niet meer handhaving nodig is. Pels bevestigt dat er naast de verhoging van de boetes ook meer handhaving zal komen.

“Dit geldt niet alleen voor onze bewoners, maar ook voor ondernemers. Zij hebben ook een verantwoordelijkheid. We hebben afgesproken dat ondernemers verantwoordelijk zijn voor de 25 meter rondom hun eigen zaak, en we zien dat dit niet altijd wordt nageleefd.”

Wethouder Pels geeft de stad een score tussen de 5,5 en 6 op het gebied van afvalbeheer. Ze blijft echter hoopvol: “Het hoeft niet verder uit de hand te lopen. We zien dit probleem en daar gaan we ook op inzetten.”

Plaats een reactie