Amsterdamse fietsers voelen zich onveilig: Stad scoort laag in onderzoek

In een recent onderzoek naar het gevoel van veiligheid onder fietsers, scoort Amsterdam opvallend laag. De Nederlandse hoofdstad belandt op de 21e plaats van de 25 onderzochte steden wereldwijd, volgens de Urban Road Safety Index 2023. Dit onderzoek, uitgevoerd door een Nederlands bedrijf, toont aan dat fietsers in Amsterdam zich minder veilig voelen dan hun tegenhangers in steden als Berlijn, Brussel, Barcelona en Londen.

Elektrische scooters en fietsen als boosdoeners

De aanwezigheid van elektrische scooters en fietsen wordt als een van de belangrijkste redenen genoemd voor het gevoel van onveiligheid onder Amsterdammers. Het onderzoek, dat 7500 fietsers ondervroeg, waaronder 300 uit Amsterdam, toont aan dat de snelle en stille elektrische voertuigen een bron van zorg zijn voor de traditionele fietsers.

Een eerder onderzoek van het AT5-panel bevestigde deze zorgen. Uit dit onderzoek, waaraan meer dan 1900 mensen deelnamen, bleek dat driekwart (76%) van de respondenten van mening was dat de veiligheid op het fietspad was verslechterd sinds de komst van e-bikes.

Veiligste en onveiligste steden voor fietsers

Volgens de Urban Road Safety Index 2023 voelen fietsers zich het veiligst in Tallinn, de hoofdstad van Estland. Aan de andere kant van het spectrum staat Istanbul, waar fietsers zich het meest onveilig voelen.

Op zoek naar oplossingen

De gemeente Amsterdam is zich bewust van de zorgen van de fietsers en is op zoek naar oplossingen. Een van de voorgestelde maatregelen is het instellen van een maximumsnelheid op het fietspad. Echter, de huidige wet- en regelgeving staat dit niet toe. De gemeente is in gesprek met het Rijk om te kijken of de regels kunnen worden aangepast om de veiligheid van fietsers te verbeteren.

Plaats een reactie