Amsterdamse vrije basisscholen onder financieel toezicht

Stichting Geert Groote Scholen, verantwoordelijk voor zeven vrije basisscholen in Amsterdam, staat sinds ongeveer een maand onder verscherpt financieel toezicht van de Onderwijsinspectie. De stichting verkeert in een financieel gevaarlijke situatie en loopt het risico om het financieel niet meer te redden als er geen veranderingen plaatsvinden.

Snelle neerwaartse trend

Op 20 januari ontving de Onderwijsinspectie signalen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over problemen bij de scholenstichting. Uit een rapport van de inspectie blijkt dat de stichting te maken heeft met een “zeer zorgelijke en snelle neerwaartse trend”. In slechts een maand tijd daalden de liquide middelen van de stichting met ongeveer 100.000 euro.

De stichting verzorgt het vrije basisonderwijs voor ongeveer 1.300 leerlingen op zeven scholen in Amsterdam. Als de financiële situatie niet verbetert, kunnen er problemen ontstaan met betrekking tot het uitbetalen van salarissen van leerkrachten, wat de continuïteit van het onderwijs in gevaar kan brengen.

Oorzaken en maatregelen

Een van de redenen voor de financiële problemen is de inzet van extern personeel. Wanneer leerkrachten ziek zijn, wordt er vaak extern personeel ingezet zonder instemming van de uitvoerend bestuurder van de stichting. Hierdoor is er 460.000 euro te veel uitgegeven aan extern personeel. Daarnaast vallen de kosten van verbouwingen hoger uit dan verwacht.

Om de situatie te verbeteren, heeft de stichting direct maatregelen genomen, waaronder het aanstellen van een nieuwe interim-bestuurder. De belangrijkste maatregelen zijn een vacaturestop en een stop op de inzet van extern personeel. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met het schoolbestuur om ervoor te zorgen dat de financiële situatie weer gezond wordt, zonder dat dit ten koste gaat van ouders en leerlingen.

Plaats een reactie