Moeder moet bijstand terugbetalen na verzenden bruidsspullen

Een alleenstaande moeder is door de rechtbank verplicht om haar bijstandsuitkering van bijna vijfduizend euro terug te betalen. De vrouw had een grote hoeveelheid bruidsspullen naar haar familie in Afrika gestuurd, zonder dit te melden bij de uitkeringsinstantie.

Rechtmatigheidsonderzoek leidt tot ontdekking

De zaak kwam aan het licht tijdens een rechtmatigheidsonderzoek na de geboorte van haar eerste kind. Uit huisbezoek en gesprekken met de vrouw bleek dat ze maandelijks haar creditcardlimiet van 2500 euro besteedde aan voornamelijk bestellingen bij Chinese webwinkel AliExpress. In eerste instantie verklaarde ze dat het ging om kleding voor haar kinderen, maar uit haar gegevens bij de webwinkel bleek dat ze in korte tijd 23 bruidsjurken en andere bruidsspullen had gekocht.

Bruidswinkel in Afrika

Toen de rechtbank haar confronteerde met deze informatie, vertelde de vrouw dat ze de spullen naar haar familie in Afrika stuurde omdat ze daar samen een bruidswinkel hebben. Haar familie is arm en op deze manier helpt ze hen een handje. Ze bestelt wat nodig is, laat het op haar adres bezorgen en stuurt het vervolgens door naar Afrika. Ze geeft aan hier geen geld voor te ontvangen.

Bijstand ingetrokken

De rechtbank besloot haar bijstand met terugwerkende kracht in te trekken, omdat ze haar plicht om informatie te verstrekken niet nageleefd heeft. Hierdoor kan niet worden vastgesteld of ze in die periode recht had op bijstand. De vrouw is het niet eens met de beslissing en beweert dat ze gedwongen werd om een verklaring te ondertekenen zonder dat deze aan haar werd voorgelezen. Ze benadrukt dat ze alleen geld uitgaf en er niets voor terugkreeg.

Herziening en nieuwe bijstand

De rechter oordeelde echter dat het niet uitmaakt of ze daadwerkelijk geld verdiende aan de bruidsspullen die ze naar haar familie stuurde. Het feit dat ze hier geld voor had kúnnen ontvangen en dit niet heeft gemeld, is reden genoeg om haar uitkering in te trekken. Na bezwaar van de vrouw heeft de rechtbank de intrekkingstermijn herzien, waardoor het terug te betalen bedrag is verlaagd naar vijfduizend euro. De vrouw heeft later opnieuw bijstand aangevraagd en vanaf december 2021 heeft ze weer recht op bijstand. Ze is toen gestopt met het kopen van spullen voor haar familie.

Plaats een reactie