Nieuw bodemonderzoek op locatie Bijlmerramp naar schadelijke stof PFOS

De gemeente heeft aangekondigd een nieuw bodemonderzoek uit te voeren op de locatie van de Bijlmerramp. Het onderzoek zal zich richten op de mogelijke aanwezigheid van PFOS, een schadelijke stof die vroeger in blusschuim werd gebruikt. De gemeente benadrukt dat er geen direct gevaar is voor de omwonenden.

Strengere regels voor PFOS

PFOS is in de afgelopen jaren erkend als een stof die schadelijk is voor zowel mensen als het milieu. Sinds 2009 is het gebruik ervan verboden en recentelijk zijn de regels omtrent deze stof nog verder aangescherpt. Een onafhankelijk onderzoeksbureau zal nu onderzoeken of er te veel PFOS in de grond rond de rampplek aanwezig is en welke maatregelen, indien nodig, genomen moeten worden. Het onderzoek zal plaatsvinden op 12, 13 en 20 september.

Geen direct gevaar voor mensen

Volgens de GGD is er geen direct gevaar voor mensen, aangezien PFOS zich onder de grasmat bevindt en mensen er niet zomaar mee in aanraking komen. Desondanks streeft de gemeente ernaar om de hoeveelheid PFOS in de grond in de hele stad te minimaliseren. Daarom wordt dit extra onderzoek uitgevoerd.

Eerdere bevindingen en toekomstige plannen

In een rapport uit 2017 van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos werd de aanwezigheid van PFOS al vastgesteld. Echter, door de recentelijk aangescherpte regels is de situatie nu anders. De gemeente heeft aangegeven dat er al langer onderzoek wordt gedaan op de locatie van de ramp.

Op 4 september wordt een eerste informatieavond georganiseerd voor de bewoners, die de komende dagen een brief zullen ontvangen. Er zullen ook bewonersbijeenkomsten worden georganiseerd in de komende weken. In december zal er een bijeenkomst plaatsvinden over de resultaten van het onderzoek en de eventueel benodigde maatregelen.

De risico’s van PFOS

PFOS behoort tot de groep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS). Volgens de GGD kan PFOS schadelijk zijn voor mensen. Het kan onder andere het immuunsysteem aantasten, problemen veroorzaken tijdens de zwangerschap en het risico op kanker verhogen. PFOS wordt niet afgebroken door het lichaam, waardoor de niveaus van deze schadelijke stof in het lichaam kunnen ophopen naarmate er meer van wordt ingenomen.

Plaats een reactie