Nieuwe huisvestingswet dwingt verkoop aan lage en middeninkomens

De nieuwe huisvestingswet in Nederland geeft gemeenten de mogelijkheid om huiseigenaren te verplichten hun woning alleen te verkopen aan mensen met een lager of middeninkomen. Dit moet deze groepen meer kans geven op de woningmarkt. Echter, de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) is kritisch over deze wet en ziet het als een inbreuk op het eigendomsrecht.

Beperkingen op verkoop van koopwoningen

Minister de Jonge van Volkshuisvesting wil met de nieuwe huisvestingswet dat koopwoningen tot 355 duizend euro niet zomaar aan iedereen verkocht kunnen worden. Bij de helft van de woningen onder deze grens kan een gemeente afdwingen dat een huis naar een koper gaat met een midden- of laag inkomen. Voor deze groepen is het vaak lastig om de koopmarkt op te komen omdat zij vaak overboden worden.

Kritiek op inbreuk eigendomsrecht

Regeringspartijen VVD en D66 zien de wetswijziging als een inbreuk op het eigendomsrecht. Dat de gemeente mag bepalen aan wie het huis verkocht wordt, raakt volgens hen aan de keuzevrijheid van mensen. Ook voorzitter van de MVA Jerry Wijnen zegt dat dit problematisch is. “Het eigendomsrecht betekent ook dat je mag verkopen aan wie je wil.”

Mogelijk averechts effect op huizenprijzen

De Raad van State waarschuwde eerder dat de nieuwe wet mogelijk juist de huizenprijzen kan opdrijven. Wijnen van de MVA noemt dit ook aannemelijk. “Mensen zullen hun huis net boven die grens van 355-duizend euro gaan verkopen. En als koper bied je liever op een huis boven die grens, zodat er niet een kans is dat het huis door de gemeente aan iemand anders wordt toegewezen.”

Wijziging huisvestingswet ook voor huur- en nieuwbouwwoningen

De wijziging van de huisvestingswet gaat niet alleen over bestaande koopwoningen. Gemeenten krijgen ook de mogelijkheid om meer eisen te stellen aan huur – en nieuwbouwwoningen. Deze mogen op dit moment al voor een deel gereserveerd worden voor inwoners uit de gemeente die woningzoekend zijn. Maar bij de nieuwe wet mag er ook voorrang worden gegeven aan mensen met cruciale beroepen zoals politieagenten, leraren en verpleegkundigen.

Reacties op de nieuwe wet

Suleyman Aslami, raadslid van D66, ziet de nieuwe wet als goed nieuws voor starters en mensen met middeninkomen. “Zij maken nu weinig kans op de woningmarkt en met deze wet krijgen zij een eerlijkere kans op een woning in Amsterdam.” Zita Pels, wethouder Volkshuisvesting, is tevreden. Zij zegt: “We hopen dat de wet kan helpen in onze ambitie dat belangrijke beroepsgroepen voor de stad ook in Amsterdam kunnen wonen”.

Plaats een reactie