Participatiekoor: Een Nieuwe Stem voor Dementerenden in Amsterdam

Een nieuw muzikaal initiatief is in de maak in Amsterdam Noord, gericht op het creëren van een koor voor mensen met dementie, het zogenaamde participatiekoor. Erik Zwiers, de pionier van participatiekoren in Nederland, is optimistisch over de oprichting van dit nieuwe koor. Hoewel de leden nog niet zijn samengekomen, is hij ervan overtuigd dat er begin volgend jaar een koor van veertig leden zal zijn.

Wat is een Participatiekoor?

In de participatiekoren die Zwiers via zijn stichting opricht, bestaat ongeveer een derde van de leden uit mensen met dementie. De rest van het koor bestaat uit mantelzangers, die ondersteuning bieden waar nodig. Een professionele dirigent leidt het koor. Het idee achter deze koren is gebaseerd op het feit dat mensen met dementie vaak nog goed kunnen zingen. Volgens Zwiers brengt dit vreugde en enthousiasme met zich mee, wat een positieve invloed heeft op de gezondheid. “Muziek is een soort magie”, zegt Zwiers. “Mensen met dementie verliezen vaak veel, zonder dat er iets voor in de plaats komt. Ze zijn nog steeds in staat om veel te doen, ze hebben gewoon wat ondersteuning nodig.”

De Oprichting van het Koor in Amsterdam

Zwiers werd benaderd door medewerkers van welzijnsorganisaties Cordaan en Buurtteam Amsterdam en Muziekschool Amsterdam Noord om dit nieuwe koor op te richten. De muziekschool zal dienen als thuisbasis voor het koor, terwijl de welzijnsorganisaties betrokken blijven. Het Lang Leve Kunstfonds zal ook bijdragen aan het project.

De Groei van Participatiekoren

Het eerste participatiekoor werd in 2018 in Haarlem opgericht, met Zwiers als directeur. Het idee voor het koor kwam voort uit zijn werk aan een boek over dementie. Een van de mensen die hij volgde, begon spontaan het slotstuk van de Matthäus Passion te zingen. Sindsdien zijn er ook koren opgericht in Bussum, Delft en Veenendaal. De interesse in deze koren groeit, vooral na de release van een documentaire over het participatiekoor en hun verschijning in een landelijke talkshow. “We zijn momenteel op ongeveer acht tot negen locaties in heel Nederland aan het kijken voor een nieuw koor. In Amsterdam komt het zeker, op andere plaatsen zijn we nog bezig met de invulling,” zegt Zwiers.

De Toekomst van het Koor in Amsterdam

De stichting zal het koor oprichten en zorgen voor organisatorische en praktische ondersteuning. In eerste instantie zal het koor in Amsterdam zich richten op de uitvoering van de Matthäus Passion met Pasen. Maar dat is niet alles. “Net als bij de andere koren, gaan we ons in de tweede helft van het jaar ook richten op lichte muziek en pop. We hebben een programma ‘Van Bach tot ABBA’. We willen dat het zo toegankelijk en breed mogelijk is”, aldus Zwiers.

Plaats een reactie