Strengere handhaving op overprijsde kamerhuur

De lokale overheid heeft aangekondigd dat ze een halt willen toeroepen aan verhuurders die via een omweg kamers verhuren tegen exorbitante prijzen. Huurders die het slachtoffer zijn van deze praktijken worden aangemoedigd om dit te melden bij de gemeente. Bovendien zal er proactief gehandhaafd worden op de naleving van de vergunningsvoorwaarden, zelfs zonder dat er een melding is gedaan.

Verplichting tot individuele kamercontracten

Sinds april 2020 is het voor verhuurders verplicht om individuele kamercontracten af te sluiten. Groeps- en hoofdhuurcontracten, waarbij de gehele woning wordt verhuurd, zijn niet langer toegestaan. Ondanks deze regelgeving blijkt dat sommige verhuurders deze regel negeren. Een voorbeeld hiervan is een verhuurder die in 2021 vier kamers van negen vierkante meter in het centrum aanbood voor 900 euro per kamer.

Boetes en handhaving

De boete voor het overtreden van deze regel bedraagt ongeveer 8380 euro. Echter, de gemeente heeft toegegeven dat er in de afgelopen jaren geen enkele boete is uitgedeeld. De gemeente heeft aangekondigd dat ze binnenkort zullen beginnen met handhaven, zelfs zonder dat er een melding is gedaan. Huurders kunnen nu al melding maken van dergelijke praktijken.

Doel van het individuele kamercontract

Het individuele kamercontract is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat verhuurders zich houden aan bepaalde maximumhuurprijzen. Verhuurders hebben echter aangegeven dat deze maximumbedragen te laag zijn.

Overweging tot afschaffing van de regel

De gemeente heeft eerder overwogen om de regel af te schaffen om het verhuren van kamers toegankelijker te maken. Echter, na kritische reacties in juni van dit jaar, heeft de gemeente besloten om de regel te handhaven.

Plaats een reactie