Studiebelasting Communicatie en Creative Business aan HvA onder de loep

Een recent onderzoek, geïnitieerd door het College van Bestuur, heeft aangetoond dat de studieprogramma’s van Communicatie en Creative Business (CO+CB) aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) niet voldoen aan de verwachte studiebelasting. De klacht, die aan het licht kwam door een klokkenluider, stelde dat studenten te gemakkelijk studiepunten behaalden en onvoldoende werden uitgedaagd in hun eerste en tweede studiejaar.

Onderzoek naar studiebelasting

Quirine Eijkman van de Hogeschool Utrecht leidde een onderzoeksteam dat 21 interviews afnam van docenten, studenten en opleidingsmanagers. Geen van de tien ondervraagde studenten vond de opleiding uitdagend. Sommigen voelden zelfs dat ze niet genoeg waar voor hun geld kregen en vreesden dat hun diploma weinig waard zou zijn.

Stonesmodel voldoet niet

Volgens het onderzoeksteam voldoen de opleidingen niet aan de wettelijk vereiste studielast van 1680 uur per jaar binnen het huidige stonesmodel. Dit model, dat sinds september is ingevoerd, verdeelt elk studiejaar in vier grote modules die elk vijftien studiepunten waard zouden moeten zijn. Echter, het onderzoeksteam concludeerde dat dit niet het geval was.

De kwaliteit van beide opleidingen stond al ter discussie voor de invoering van het nieuwe model. Het stonesonderwijs heeft de kwaliteit en studieverdeling echter niet verbeterd. “In elk blok van tien weken vindt het onderwijs plaats in de eerste zeven weken en leveren studenten hun portfolio in aan het begin van week acht. Dat betekent dat drie van de tien weken niet benut worden voor onderwijs. Tenzij er sprake is van herkansing. Dat is niet realistisch”, aldus Eijkman en zijn onderzoeksteam.

Aanbevelingen voor verbetering

Het onderzoeksteam adviseert de HvA om de studielast te herzien en beter te verantwoorden voor het volgende studiejaar. Daarnaast zou er een aanwezigheidsplicht moeten komen en moet de hogeschool onderzoeken hoe ze studenten met eventuele deficiënties als gevolg van het stonesonderwijs kunnen compenseren.

Jopie Nooren, voorzitter van het College van Bestuur, bedankt het onderzoeksteam en belooft alle aanbevelingen over te nemen. “De opleiding heeft het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de opleiding, maar niet aantoonbaar onderbouwd hoe de studiebelasting in verhouding staat tot de studiepunttoekenning. Dit betreurt het College van Bestuur zeer en dit moet zo snel mogelijk gecorrigeerd worden”, aldus Nooren.

Plaats een reactie