Uitbreiding woonwagenlocaties: een keerpunt in gemeentelijk beleid

Het college van burgemeester en wethouders pleit voor een uitbreiding van het aantal standplaatsen op bestaande woonwagenlocaties. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de mogelijkheid voor nieuwe woonwagenparken. Dit nieuwe beleid, dat recentelijk naar de gemeenteraad is gestuurd, markeert een belangrijk keerpunt in de relatie tussen de gemeente en de woonwagenbewoners.

Een noodzakelijke verandering

Volgens wethouder Zita Pels, verantwoordelijk voor Volkshuisvesting, was deze verandering dringend nodig. Ze stelt dat er in de afgelopen decennia te weinig aandacht is geweest voor de woonwagenbewoners binnen de gemeente. “Hun unieke manier van wonen dreigde uit Amsterdam te verdwijnen, omdat er steeds meer standplaatsen werden opgeheven. De nieuwe plannen maken daar een einde aan”, aldus de wethouder.

Respect voor culturele identiteit

Het nieuwe beleid is ontwikkeld in samenwerking met Woonwagenbelangen Amsterdam (WWBA) en houdt rekening met de culturele identiteit van de bewoners. Het plan is om voor 2025 vijftien extra standplaatsen op de huidige parken te realiseren. Daarna wordt er gekeken naar mogelijke locaties voor nieuwe woonwagenparken. Op verzoek van de WWBA wordt er ook onderzocht of er veranderingen kunnen worden aangebracht in het toewijzingsproces van standplaatsen.

Uitdagingen door de wooncrisis

De gemeente erkent echter dat de huidige wooncrisis het moeilijk maakt om aan alle wensen te voldoen. Ondanks deze uitdagingen, blijft het college zich inzetten voor de rechten en behoeften van de woonwagenbewoners en streeft het naar een eerlijke en inclusieve woonomgeving voor iedereen.

Plaats een reactie