Vattenfall pauzeert ontwikkeling biomassacentrale Diemen

Vattenfall, de Zweedse energiegigant, heeft de ontwikkeling van de biomassacentrale in Diemen tijdelijk stopgezet. Deze beslissing volgt op een uitspraak van de Raad van State, die oordeelde dat de omgevingsvergunning voor de centrale onterecht was verleend door de provincie Noord-Holland.

Verkeerde vergunningverlening

De provincie Noord-Holland heeft een fout gemaakt bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de biomassacentrale. De Raad van State heeft daarom geoordeeld dat de vergunning onterecht is toegekend. Dit heeft geleid tot een tijdelijke stopzetting van de ontwikkeling van de centrale door Vattenfall.

Versnelling van alternatieve energiebronnen

Hoewel de ontwikkeling van de biomassacentrale in Diemen is vertraagd, heeft Vattenfall aangegeven dat het de ontwikkeling van andere duurzame warmtebronnen wil versnellen. Deze bronnen omvatten geothermie, restwarmte uit waterstofproductie en datacenters, aquathermie en het ombouwen van gascentrales naar waterstof. Deze initiatieven liepen al parallel aan de ontwikkeling van de biomassacentrale.

Impact op woningen

De warmte die de biomassacentrale zou opwekken, was bedoeld voor meer dan 80.000 woningen in Amsterdam en Almere. Vattenfall wil nu in gesprek gaan met de provincie Noord-Holland, demissionair minister Jetten (Klimaat en Energie) en de gemeenten Diemen, Amsterdam en Almere om alternatieve oplossingen te bespreken.

De toekomst van de biomassacentrale

Ondanks de huidige stopzetting, hoopt Vattenfall dat de ontwikkeling van de biomassacentrale slechts tijdelijk is. Volgens het bedrijf is de biowarmtecentrale de meest betaalbare vorm van duurzame warmte en de enige bron die op korte termijn grootschalig en betrouwbaar warmte kan produceren. Voordat de ontwikkeling van de centrale kan worden hervat, moet er echter eerst een milieueffectrapportage (MER) worden opgesteld.

Voortdurende controverse

De vergunning voor de biomassacentrale heeft al langere tijd voor controverse gezorgd. Ondanks protesten van bewoners uit omliggende gemeenten, verleende de provincie in 2019 een vergunning voor de centrale. De provincie beweerde toen dat de nieuwe biomassacentrale minder uitstoot zou veroorzaken dan de twee aardgasinstallaties die het zou vervangen. De Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) ging in hoger beroep tegen de centrale bij de Raad van State, die MOB uiteindelijk in het gelijk stelde.

Plaats een reactie