Verhoging van het sociaal minimum: een noodzaak volgens Marjolein Moorman

Marjolein Moorman, wethouder van Armoedebestrijding in Amsterdam, roept het kabinet op om het wettelijk sociaal minimum te verhogen. Ze benadrukt dat gemeenten niet eindeloos de armoedegrens kunnen verhogen en mensen kunnen ondersteunen met verschillende armoederegelingen. Haar oproep komt overeen met het advies van de door het kabinet ingestelde Commissie Sociaal Minimum.

Armoede in Amsterdam

In Amsterdam is het aantal mensen dat in armoede leeft hoger dan het landelijk gemiddelde, en dit aantal neemt de laatste jaren toe. Volgens Moorman is dit niet verrassend gezien de stijgende vaste lasten, zoals energie- en zorgkosten. Dit zorgt ervoor dat mensen steeds meer moeite hebben om rond te komen. Bovendien is er een groeiende groep werkende armen, mensen die meerdere banen moeten combineren om de eindjes aan elkaar te knopen, wat veel stress veroorzaakt.

Verhoging van de armoedegrens

De gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten de armoedegrens te verhogen van 120 naar 130 procent van het sociaal minimum. Voor kinderen wordt dit zelfs verhoogd naar 150 procent van het sociaal minimum. Moorman stelt dat dit iets zegt over de hoogte van het sociaal minimum in Nederland, dat volgens haar veel te laag is. Ze heeft het kabinet opgeroepen om actie te ondernemen, omdat de inkomens en vaste lasten niet meer met elkaar in balans zijn.

Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand volgens de overheid minimaal nodig heeft om rond te komen. Dit bedrag is bepalend voor de hoogte van de bijstandsuitkering en verschillende armoederegelingen. Een commissie, ingesteld door de minister van Armoede, kwam tot dezelfde conclusie als Moorman: het minimumloon en de bijstand moeten omhoog om te voorkomen dat mensen structureel in de problemen komen.

Bestaanszekerheid onder druk

Volgens Moorman staat de bestaanszekerheid van steeds meer mensen onder druk. Ze benadrukt dat het niet alleen gaat om koopkracht, maar vooral om het kunnen betalen van basisbehoeften zoals een warme douche, een dak boven je hoofd en een zorgverzekering. Ze stelt dat te weinig mensen deze bestaanszekerheid hebben.

Plaats een reactie