Wethouder Scholtes bezorgd over dalende vaccinatiegraad

Wethouder Alexander Scholtes, verantwoordelijk voor Publieke Gezondheid en Preventie, heeft zijn zorgen geuit over de afnemende vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De recente cijfers van 2022, gepubliceerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), tonen een zorgwekkende trend.

Vaccinatiegraad daalt landelijk

Volgens het RIVM-rapport is de landelijke vaccinatiegraad met 2 tot 5 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. De vaccinatiegraad voor mazelen bij baby’s is voor het eerst in jaren onder de 90 procent uitgekomen. Om de Nederlandse bevolking effectief te beschermen tegen deze ziekte, is een vaccinatiegraad van minstens 95 procent noodzakelijk.

Amsterdamse cijfers nog onbekend

De vaccinatiecijfers voor Amsterdam zijn nog niet bekend. De GGD is momenteel bezig met het onderzoek hiernaar. De verwachting is dat deze cijfers in lijn zullen zijn met de dalende landelijke trend.

Maatregelen tegen dalende vaccinatiegraad

Wethouder Scholtes heeft de GGD gevraagd om nieuwe of intensievere maatregelen te onderzoeken om de vaccinatiegraad te verhogen. Na het zomerreces zal de raad hierover worden geïnformeerd en zullen ook de Amsterdamse cijfers bekend worden gemaakt.

“Ik maak me zorgen over deze ontwikkeling”, aldus Scholtes. “Een hoge vaccinatiegraad is essentieel om mensen tegen ernstige ziekten te beschermen en om uitbraken te voorkomen.”

RVP en de rol van het RIVM

Met het RVP worden kinderen gevaccineerd tegen infectieziekten zoals kinkhoest, roodvonk en mazelen. Het RIVM, dat ook bezorgd is over de dalende vaccinatiegraad, suggereert dat een mogelijke oorzaak hiervan is dat jonge ouders minder positief zijn gaan denken over vaccinaties. Dit blijkt uit een vergelijking tussen een peiling uit 2022 en een peiling uit 2013.

Plaats een reactie