Amsterdam investeert miljoenen in schoolveiligheid

Amsterdam zet zich in voor veiligere scholen met een investering van 4,5 miljoen euro in de komende 2,5 jaar. De stad erkent dat de toenemende ‘verharding van de straat’ ook de schoolomgeving heeft beïnvloed.

Veiligheid als prioriteit

Volgens wethouder Marjolein Moorman is het essentieel dat scholen een veilige en aangename omgeving bieden voor zowel studenten als onderwijspersoneel. “Om je optimaal te kunnen ontwikkelen, is het cruciaal dat je je veilig voelt,” benadrukt ze. Sinds begin 2020 werkt de gemeente aan plannen om de veiligheid op scholen te verbeteren. Moorman merkt op dat deze inspanningen al positieve resultaten opleveren en wil daarom meer in het project investeren.

Uitdagingen op straat en online

Het ‘programma schoolveiligheid’ richt zich voornamelijk op problemen waar scholen zelf weinig controle over hebben, zoals kwesties die zich op straat of online voordoen. Moorman wijst op problemen zoals overlast, (seksueel) geweld en (drugs-)criminaliteit. Hoewel deze problemen zich meestal buiten de school ontwikkelen, worden ze vaak door leerlingen naar school gebracht, aldus de wethouder.

Moorman ziet een cruciale rol weggelegd voor leerplichtambtenaren bij het aanpakken van deze problemen. In de toekomst zullen zij sneller moeten reageren op verzuimsignalen die wijzen op veiligheidsproblemen. De gemeente merkt op dat scholen met veel verzuim vaak ook te maken hebben met veiligheidsproblemen.

Preventie en interventie

Overheidsorganisatie Zicht op Ondermijning heeft eerder al aangegeven dat vroegtijdige schoolverlaters en kinderen die Halt-straffen krijgen, een groter risico lopen om betrokken te raken bij zware drugscriminaliteit.

Een deel van de investering zal worden gebruikt voor een Operationeel Team Schoolveiligheid (OTSV), dat gespecialiseerd is in ernstige veiligheidsproblemen op scholen. Dit team zal onder andere bestaan uit professionals die eerder leden van de Top400 hebben geholpen met het vinden van werk, opleiding, stage of huisvesting.

Uitbreiding van de inspanningen

Hoewel de gemeente al eerder geld heeft gereserveerd voor het verbeteren van de veiligheid op middelbare scholen en MBO-instellingen, zal deze nieuwe investering ook basisscholen in de stad ten goede komen. Deze uitgebreide inspanning onderstreept de toewijding van de stad om een veilige leeromgeving voor alle studenten te waarborgen.

Plaats een reactie