Amsterdam Museum krijgt groen licht voor verbouwing

De renovatie van het Amsterdam Museum kan doorgaan, zo heeft de rechtbank besloten. Erfgoedverenigingen hadden een rechtszaak aangespannen tegen de verbouwingsplannen, omdat ze vreesden dat de historische panden te veel zouden worden aangetast. De rechter heeft echter geoordeeld dat de gemeente correct heeft gehandeld bij het verlenen van de vergunning.

Verzet tegen de verbouwingsplannen

Erfgoedvereniging Heemschut en de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) waren degenen die de rechtszaak eind vorig jaar aanspanden. Ze waren van mening dat de verbouwingsplannen te destructief waren. De voorzieningenrechter besloot dat de rechtbank zich moest buigen over de verbouwingsplannen en de manier waarop de omgevingsvergunning was verleend. Tot die tijd zou de verbouwing worden opgeschort.

Rechterlijke goedkeuring

De rechtbank heeft nu geoordeeld dat de gemeente de omgevingsvergunning terecht heeft verleend. “Het college moet een belangenafweging maken, waarbij het erom gaat of de aantasting van het monument, gelet op alle omstandigheden en belangen – waaronder uitdrukkelijk ook het gebruik van het monument – aanvaardbaar is. De onderzoeksplicht gaat niet zover dat het college de alternatieve plannen van de overige architectenbureaus bij de beoordeling had moeten betrekken.”

Omstreden verbouwing

Drie delen van het huidige gebouw aan de Kalverstraat, dat eeuwenlang een burgerweeshuis was, zullen tijdens de verbouwing worden gesloopt. Het plan is om het museum onder andere een nieuwe ingang, nieuwe looproutes en een groter oppervlak te geven. De gemeente gaf vorig jaar november al groen licht voor de omstreden verbouwing, hoewel de vergunningaanvraag een aantal keer moest worden aangepast.

Voortzetting van de verbouwing

Nu de rechtbank de beroepen van de erfgoedverenigingen ongegrond heeft verklaard, kan de verbouwing weer doorgaan. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het vernieuwde museum in 2025 zijn deuren zou openen, maar dat tijdschema is al een tijdje niet meer haalbaar.

Plaats een reactie