Energietoeslag voor studenten en minima in 2023

In een recent wetsvoorstel van minister Carola Schouten, verantwoordelijk voor Armoedebeleid, is aangekondigd dat studenten die op kamers wonen en een aanvullende beurs ontvangen, later dit jaar ook in aanmerking komen voor een energietoeslag. Daarnaast kunnen huishoudens met een inkomen op of net boven het bijstandsniveau opnieuw een toeslag aanvragen.

Financiële hulp voor energierekeningen

De energietoeslag is bedoeld om huishoudens te helpen met het betalen van hun energierekening. Hoewel de energierekening dit jaar lager is dan vorig jaar, is deze nog steeds aanzienlijk hoger dan voorheen. De minister is verheugd dat de gemeenten ook dit jaar bereid zijn om de energietoeslag te verdelen.

Studenten die op kamers wonen en een aanvullende beurs ontvangen, krijgen een eenmalige energietoeslag van 400 euro. Huishoudens met een inkomen op of net boven het bijstandsniveau kunnen een toeslag van 1300 euro aanvragen, hetzelfde bedrag als vorig jaar. Deze toeslag heeft geen invloed op andere toeslagen die zij ontvangen.

Studenten niet langer uitgesloten

Vorig jaar werden aanvragen van studenten voor de energietoeslag afgewezen door de gemeente. De reden hiervoor was dat de situatie van studenten als tijdelijk werd beschouwd en niet vergelijkbaar was met die van minima huishoudens. Bovendien werd aangenomen dat studenten gemakkelijker een beroep konden doen op hun ouders, of meer konden lenen of werken.

Echter, na een rechtszaak aangespannen door student Melle van der Geest, waarin de rechter de student in het gelijk stelde, is deze situatie veranderd. Alle uitwonende studenten met een aanvullende beurs komen nu ook in aanmerking voor de energietoeslag.

Uitvoering en aanvraagprocedure

De energietoeslag voor studenten wordt uitbetaald door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het is echter nog niet duidelijk wanneer de energietoeslag voor dit jaar kan worden aangevraagd. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door zowel de Tweede als de Eerste Kamer.

Plaats een reactie