Rechtbank bekritiseert WOZ-bezwaarbureau voor onnodige procedures

Een WOZ-bezwaarbureau dat een inwoner van Diemen bijstond, heeft kritiek gekregen van de rechtbank. De rechtbank stelt dat van een professioneel rechtsbijstandverlenend bureau een andere aanpak verwacht mag worden.

De zaak

De gemeente Diemen had de WOZ-waarde van de woning van de betreffende bewoner vastgesteld op 311.000 euro. De bewoner was het niet eens met deze waardering en de daaruit voortvloeiende belasting, en schakelde het WOZ-bezwaarbureau in. Het bureau zou de proceskosten ontvangen.

Herhaaldelijke werkwijze

De rechtbank merkte op dat het bureau in vijf eerdere zaken op dezelfde manier te werk was gegaan. Het bureau informeerde de gemeenten namens de cliënten dat de woningen (deels) in slechte staat verkeerden. Wanneer de gemeente tijdens de bezwaarfase om bewijs in de vorm van foto’s vroeg, reageerde het bureau niet, wat leidde tot een beroepsfase. In deze fase werden alsnog foto’s getoond en werd de WOZ-waarde meestal aangepast.

In dit specifieke geval werd de WOZ-waarde verlaagd naar 297.000 euro. De rechtbank merkte op dat er onnodig werd geprocedeerd, ‘kennelijk voor het gewin van het bureau, met het oog op een te verkrijgen proceskostenvergoeding in beroep’. De rechtbank stelde dat de zaak onnodig een beroepsfase had uitgelokt.

Geen financiële gevolgen voor de bewoner

Hoewel de rechtbank het gedrag van het bureau de bewoner aanrekende als ‘onredelijk gebruik van procesrecht’, had dit geen financiële gevolgen voor haar. De gemeente Diemen had aangegeven 837 euro aan proceskosten te hebben betaald, maar volgens de rechtbank voldeed de onderbouwing van dit bedrag niet aan de voorwaarden. De gemeente Diemen moest echter wel 720 euro aan proceskosten aan de bewoner betalen voor de bezwaarfase, de fase die voorafging aan de beroepsfase.

Oproep aan inwoners

Eerder dit jaar riepen gemeenten hun inwoners op om geen commerciële betaalbureaus meer in te huren, omdat dit de gemeenten honderden tot duizenden euro’s kost. Als inwoners zelf bezwaar maken zonder de hulp van externe bureaus, hoeft de gemeente geen proceskosten te betalen. Daarnaast werd in maart bekend dat de overheid maatregelen overweegt tegen dergelijke bureaus.

Plaats een reactie