Stadsdeel Nieuw-West in gesprek met burgemeester over veiligheid en leefbaarheid

In een recente bijeenkomst in muziekcentrum Aslan, hebben bewoners van stadsdeel Nieuw-West hun zorgen en problemen gedeeld met burgemeester Halsema en stadsdeelvoorzitter Ünver. Dit was het tweede stadsgesprek dat burgemeester Halsema heeft gevoerd, een open forum waarin bewoners hun vragen en opmerkingen kunnen delen zonder vooraf vastgestelde agenda.

Veiligheid en leefbaarheid centraal

De bijeenkomst, die bijna twee uur duurde, trok ongeveer honderd buurtbewoners. De onderwerpen varieerden, maar de veiligheid op straat en de leefbaarheid in de buurt stonden centraal. Een van de bewoners uitte haar zorgen over het toenemende ongemak om ’s avonds als vrouw in de openbare ruimte te bewegen. Ze sprak over bedreigingen en intimidatie en merkte op dat er minder vrouwen op straat zijn als het donker wordt.

Overlast en eenzaamheid

Andere zorgen die naar voren kwamen, waren de overlast van hangjongeren en de eenzaamheid onder ouderen. De plannen voor de nieuwe Meervaart in de Sloterplas waren ook een punt van discussie. Burgemeester Halsema luisterde aandachtig en gaf aan dat hoewel ze niet alle problemen persoonlijk kan oplossen, ze de zorgen van de bewoners serieus neemt en deze zal doorgeven aan haar collega’s.

Hoop op verandering

Na afloop van de bijeenkomst hoopten de bewoners dat hun suggesties en zorgen zullen leiden tot concrete acties. Hoewel sommigen sceptisch waren, was er ook een gevoel van optimisme. “Het wordt tijd dat er meer naar ons geluisterd wordt”, zei een van de bezoekers. Deze stadsgesprekken lijken een stap in de goede richting te zijn om de stem van de bewoners te horen en de leefbaarheid in stadsdeel Nieuw-West te verbeteren.

Plaats een reactie